Školení řidičů

Školení řidičů referentů

Školení řidičů-referentů a řidičů do 7,5t zákon č. 111/1994 Sb., o silníční dopravě, zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce.


Pokud je součástí práce zaměstnance řízení motorového vozidla, vznikají dle zákoníku práce následující povinnosti:


  1. Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech (pravidla silničního provozu, zásady první pomoci, atd.) k zajištění bezpečnosti a ochrany při práci, pravidelně ověřovat znalost těchto předpisů a kontrolovat jejich dodržování.
    Zaměstnanec je povinen účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem a podrobit se ověření svých znalostí.

  2. Nabízíme firmám možnost vyškolit zaměstnance v sídle naší autoškoly v termínu, který bude vyhovovat potřebám vaší firmy. Samozřejmě je možné provádět školení i v místě dle vaší potřeby, za předpokladu, že bude poskytovat vyhovující podmínky pro školení.

Nové zahájení

   

JABLUNKOV

1.3.2023  v 16 hod.

 

 


   

PŘIHLÁŠKA:

     ON-LINE

Novinky

 

 Přijďte k nám na facebook:-)

facebook

 

Zdravotní příprava 

Jablunkov

(..jen pro žáky naší autoškoly..)